Nationale zorgnummer gelanceerd!

Vanaf vandaag kunt u met uw vragen en zorgen over zorg, ondersteuning en participatie terecht bij het Nationale Zorgnummer. U krijgt heldere antwoorden waarmee u vooruit kunt. En met uw vragen en ervaringen helpt u Ieder(in), Landelijk Platform GGz en Patiëntenfederatie NPCF, de organisaties achter het Nationale Zorgnummer, op te komen voor uw belangen. Bel of mail of neem deel aan een van de meldacties van de organisaties.

Goed bezochte ALV ReumActief

 

Donderdag 30 juni hield ReumActief haar Algemene Ledenvergadering. Dit keer een goed bezochte en goede vergadering.

 

ReumActief is in de volgende fase beland, op weg naar haar 5-jarig bestaan en kent vanaf heden een voltallig bestuur van 7 personen!

We heten dan ook Grietje, Tineke, Gina en Johanna van harte welkom in ons bestuur.

 

Na de vakantie gaan we samen serieus aan de slag met nog veel meer mooie dingen en een nog betere organisatie.

Aanmoedigingsprijs voor ReumActief

 

Donderdagavond 10 maart jl. waren we aanwezig bij de vrijwilligersavond van de gemeente Stadskanaal. Tijdens deze avond werden de aanmoedigingsprijzen ter waarde van elk € 250 uitgereikt door de Rabobank Zuid Oost Groningen en werd de vrijwilligersprijs uitgereikt door wethouder Francis Boen van de gemeente Stadskanaal.

 

Voor de 2e maal in haar nog maar bijna 4-jarig bestaan wist ReumActief dankzij een mooie promo video (gemaakt door Purisa Mediavorming), de aanmoedigingsprijs ter waarde van € 250 in de wacht te slepen.

 

We zijn bijzonder trots op deze waarderingsprijs! Dit geld zullen we reserveren voor volgend jaar, als we ons eerste lustrum, ons 5-jarig bestaan, mogen vieren.

 

Het Nationale Zorgnummer is tot stand gekomen in het project ‘PG werkt samen’, waarin de drie koepels intensief samenwerken. Het streven is om de stem van mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben krachtig te laten klinken. Doelstellingen zijn onder meer:

•de telefonische bereikbaarheid vergroten voor mensen (cliënten, familie) met een vraag, klacht of melding op het gebied van zorg, ondersteuning en participatie;

•de wijze van registratie van vragen en antwoorden uniformeren;

•issues waar veel vragen of zorgen over zijn als input gebruiken voor belangenbehartiging.

Het Nationale Zorgnummer

0900-23 56 780 (20 cent per gesprek)

Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09.00 - 17.00 uur.

 

Het Nationale Zorgnummer is een initiatief van Ieder(in), Landelijk Platform GGz en Patiëntenfederatie NPCF. Samen met onze partnerorganisaties, geven wij mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben een stem én een steun in de rug.

 

Link naar contactformulier

Link naar animatiefimpje

 

ReumActief genomineerd voor de Provinciale Vrijwilligersprijs Groningen 2015!

ReumActief is genomineerd voor de Provinciale Vrijwilligersprijs Groningen 2015! We zijn uiteraard ontzettend blij met deze nominatie, wat betekent dat we bij de laatste 6 vrijwilligersorganisaties zitten uit 97 aanmeldingen. Voor ons een duidelijk signaal dat we iets betekenen voor onze regio en de maatschappij.

 

Reuma is een verzamelnaam voor meer dan 100 verschillende aandoeningen. Aandoeningen aan zowel spieren als gewrichten, maar ook aan weefsels en organen. De impact van de ziekte is vaak enorm. Ruim 2 miljoen mensen lijden aan een vorm van reuma, en leven dagelijks met veel pijn, stijfheid en beperkingen. Omdat reuma vaak alleen geassocieerd werd met enkel ouderen, hebben we als ReumActief ruim drie jaar geleden besloten een poging te wagen het 'stoffige imago' van reuma af te krijgen en ook jongeren en/of 30 plussers te bereiken. En met succes! ReumActief kent een goede mix van jong volwassenen en ouderen.

 

In drie jaar tijd zijn we gegroeid van oprichting naar ruim 160 leden! Hiervan nemen ruim 90 mensen actief deel aan onze hydrotherapie in Stadskanaal en hebben we een leuke groep Nordic Walking/sportief wandelen en een groep die deelneemt aan reuma fitness in combinatie met oefenen in de warmte cabines en bewegen op muziek.

 

Bewegen is een zeer belangrijk onderdeel van ReumActief. Veel reumapatiënten kwamen in de problemen met het aantal behandelingen fysiotherapie omdat reuma niet meer op de lijst met chronische aandoeningen staat. Wij bieden goede en verantwoord begeleide beweegactiviteiten waarvan sommigen zoals de hydrotherapie onder begeleiding van professionele fysiotherapeuten. Zorgverzekeraars waarderen dit en vergoeden de deelnemers, afhankelijk van hun zorgverzekeraar en type pakket, een deel van de kosten.

 

Naast het bewegen is de belangenbehartiging steeds belangrijker geworden. Denk aan de bezuinigingen vanuit het Rijk op onder andere de huishoudelijke hulp. Velen binnen onze doelgroep kwamen ernstig in de problemen omdat gemeenten de huishoudelijke hulp schrapten. Daarom hebben we velen ondersteund met het maken van bezwaarschriften of het aanvragen van een nieuwe indicatie. Ook trachten we steeds de mensen te woord te staan en te voorzien van nuttige informatie en voorlichting op dit gebied en het gebied van de WMO en zorgverzekeringen.

 

Afgelopen jaar mochten we voor het eerst een voorlichting geven op een Middelbare school. Niets is leuker dan jongeren te informeren over alles wat met reuma te maken heeft. Dan merk je ook welke vooroordelen er bestaan over de ziekte en dat jongeren vaak niet weten wat het betekent om als kind of jongere te moeten leven met een ernstige beperking, al dan niet zichtbaar. Want niet elke vorm van reuma is zichtbaar. Daardoor ontstaat er vaak veel onbegrip en onwetendheid.

Deze voorlichting willen we gaan uitbreiden naar meer scholen, maar ook naar gemeentes en anders geïnteresseerden toe. Want door een beter inzicht te krijgen in de ziekte/aandoening, krijg je ook meer begrip voor elkaar en zijn mensen sneller bereid de ander te helpen of ondersteunen. Tevens zal het pestgedrag onder kinderen en jongeren terugdringen.

 

Vind jij dat wij de Provinciale Vrijwilligersprijs Groningen 2015 verdienen en met de hoofdprijs van € 3000 naar huis moeten gaan? Stem dan op ons en geef het door! Samen bereik je zoveel meer dan alleen! En bedenk, er is altijd iemand met een vorm van reuma in uw omgeving. Reuma heb je dan ook nooit alleen!

 

Stem door op onderstaande link te klikken en geef het door! Met uw stem vergroot u de kans op onze winst. Met uw stem kunnen wij nog veel meer gaan doen op het gebied van goede voorlichting, ondersteuning en nog meer mensen in beweging krijgen.

 

Breng uw stem uit

Doe een boekje open over reuma!

Hoe kun je het leven leiden dat je wilt als je lichaam je beperkt?'. Dat was mijn grote vraag toen bij mij reuma geconstateerd werd. Nu ben ik fotograaf. Eerlijk is eerlijk, het gaat met ups en downs, maar als freelancer kan ik mijn tijd zelf indelen en dat werkt. Mijn verhaal gaat over reuma en werk. Ik heb het geschreven en in de nieuwe online boekenkast van het Reumafonds gezet.

 

Ook jouw verhaal kan in die boekenkast komen te staan. Lees de verhalen van anderen en doe ook een boekje open over reuma!

 

Met vriendelijke groet,

Coco Broeken

 

 

Wereld Reuma Dag 2015 geslaagd!

Zaterdag 10 oktober jl. organiseerden ReumActief en de BPV Kanaalstreek samen Wereld Reuma Dag in "De Dolfijn" te Stadskanaal.

 

Van 10.00-15.00 uur was het Wereld Reuma Dag in Stadskanaal. De eerste keer dat beide patiëntenverenigingn de handen ineen sloegen en samen een groots evenement organiseerden. Doel van deze dag was aandacht vragen voor de aandoening reuma en alles wat daarbij komt kijken.

 

Diverse standhouders waren bereid hun diensten gedurende deze dag aan te bieden. Op deze manier was er een ruim aanbod aan informatie, activiteiten en demonstraties.

 

Tijdens de dag waren er van beide verenigingen demonstraties hydrotherapie onder begeleiding van eigen professionele fysiotherapeuten. Mensen konden op deze manier kennis maken met de beweegactiviteit en zien wat het inhoudt.

 

Naast de hydrotherapie boden we een clinic Nordic Walking met Boer Geert, die de gehele dag aanwezig was om met mensen in gesprek te gaan en aan activiteiten deel te nemen. Hij reed voor het eerst in zijn leven op de scootmobiel, liet zijn bloedsuikers en bloeddruk testen en was geëmotioneerd van de demonstraties die de Stichting Service Dogs gaven.

Ook wethouder Johan Hamster van de gemeente Stadskanaal kwam niet onder een scootmobiel training uit. Het viel hem allerminst mee om op een scootmobiel te rijden en noemde het nog geen 'kattepis'.

 

Naast aandacht leverde het de verenigingen een aantal nieuwe leden op en uiteraard de nodige aandacht in de pers en media.

 

Langs deze weg bedanken we iedereen die zijn of haar steentje heeft bijgedragen aan deze dag. In het bijzonder ook het Reumafonds, want zonder hen was een dergelijk evenement niet mogelijk!

ReumActief 2012 © Copyright