Picture
 

Twee nieuwe bestuursleden officieel gekozen tijdens ALV

Tijdens de Algemene Ledenvergadering hebben we afscheid genomen van twee bestuurders.

Afgelopen week hebben we officieel afscheid genomen van twee gewaardeerde bestuursleden. Coby Mulder fungeerde het laatste jaar als penningmeester en was reeds een vijftal jaren betrokken bij het bestuur. Ook Lina Pisano, algemeen bestuurslid, nam afscheid als bestuurslid, maar blijft, evenals Coby, betrokken als vrijwilliger.

Waar afscheid genomen wordt, heten we ook weer twee nieuwe bestuursleden welkom. Mary Aarden was al een poosje actief als interim secretaris en coördinator vrijwilligers. Zij is officieel verkozen waardoor ze nu  beide functies gaat vervullen binnen het bestuur.

Annelies Groenhof , ook al even actief binnen het bestuur gaat de rol van penningmeester vervullen. Daarnaast zal zij de Social Media meer gaan beheren.